Verdt å vite om pakkereiser

Hva er en pakkereise?

Pakkereiser omfatter både tradisjonelle charterturer og arrangementer som inneholder minst to av følgende tre elementer: - transport - innkvartering - "annen turisttjeneste", f.eks. reise med overnatting til sport- eller underholdnings- arrangement.

Turen må være med overnatting, eller den må vare mer enn 24 timer. Arrangementet må være tilrettelagt og markedsført/solgt til en samlet pris.

Rettigheter

Dine rettigheter kan være avhengig av om reisen går med charter- eller rutefly, da reisearrangørenes vilkår kan være forskjellige for disse kategoriene. Det anbefales å lese vilkårene nøye.

Forhold knyttet til selve transporten vil også bli regulert av den aktuelle transportlovgivingen. For flytransport gjelder luftfartsloven og EU’s bestemmelser om passasjerrettigheter. Pakkereiseloven gir pakkereiseturisten de samme rettighetene for forhold som inntrer under transporten som passasjerer som bare har kjøpt en flybillett.

Bestilling av pakkereise

Det er viktig at navn på bestiller og medreisende er identisk med det som står i passene. Vær nøye med å kontrollere dette! Dersom du eller en du bestiller for, ikke har vanlig, norsk pass, må dette oppgis slik at forholdet til eventuelle visumbestemmelser kan klarlegges. Videre må du oppgi om der er spesielle behov du eller noen i reisefølget har, for eksempel assistanse for bevegelseshemmede, spesialmat på flyet , handicap-fasiliteter eller barnesikring. Behov som ikke er meddelt arrangøren/byrået på forhånd kan ikke påregnes oppfylt.

Kontroll av reisedokumenter etc

Vær nøye med å kontrollere de tilsendte reisedokumenter slik at spesifikasjonene der sammenfaller med hva du mener å ha bestilt. Gjør du ikke dette, kan du miste retten til å klage dersom det er feil i dokumentene. Har du bestilt på internett, må du følge med på e-posten din, da varsler om endrede flytider etc blir sendt deg på e-post. Du må lese all post lese fra reisearrangøren/reisebyrået nøye da denne kan inneholde viktig informasjon om bl.a. rutetider.

Tilslutningsreiser/flybytte

Dersom du bestiller tilslutningsreise selv, må du være klar over at flytidene for pakkereisen kan endre seg. Du bør derfor ikke bestille ikke-refunderbare billetter for tidlig. Uansett anbefaler vi å beregne spesielt god til ved flybytter da forsinkelser i lufttransport dessverre kan oppstå.

Reiseforsikring

Vi fraråder å reise uansett reiseform, uten reiseforsikring som dekker sykdom, ulykker og tyveri etc.

Bagasje

Vær nøye med vektgrensene og husk at du sikkert kommer til å handle med deg suvenirer eller lignende hjem. Videre må du bruke kofferter som tåler den behandlingen transporten medfører. Ikke legg verdigjenstander i innsjekket bagasje! Hold godt øye med alle kolli under hele reisen, spesielt på flyplasser, bussholdeplasser etc.