Dette kan du klage på

Pakkereisenemnda behandler klager som springer ut av kontraktsforhold mellom forbruker og bransjeaktør som gjelder en pakkereise der forbrukeren har betalt for reisen selv. Med bransjeaktør menes arrangør eller formidler (eks. reisebyrå) av pakkereiser i Norge.

Klager som gjelder forhold ved en flyreise som er en del av en pakkereise, bør sendes til arrangøren av pakkereisen. Dersom du ikke kommer til enighet med arrangøren, kan klagen sendes Pakkereisenemnda. Som pakkereisekunde har du rettigheter etter pakkereiseloven som kan være viktig å få vurdert selv om selve klagen kun gjelder flyreisen.

Dersom du har noe å klage på, er det viktig at du henvender deg til turarrangørens reiseleder eller representant på reisemålet slik at turarrangøren får mulighet til å rette feil eller mangler så raskt som mulig. Forutsetningen for å at det skal foreligge grunnlag for prisavslag eller erstatning etter hjemkomst, er at turarrangør har fått mulighet til å rette feilen i løpet av ditt ferieopphold.

Dersom forholdene du klager over ikke er tilfredsstillende rettet, kan du klage etter at du har avsluttet reisen. Skriftlig reklamasjon må være fremsatt til turarrangør eller formidler senest 4 uker etter hjemkomst.

Før du bestemmer deg for å klage, kan du undersøke om nemnda tidligere har truffet avgjørelser i en sak som kan ligne på din klagesak. Du kan lese nemndas avgjørelser under fanen "Nemndsavgjørelser" øverst på siden.